Metody rozpoznawania płodności Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego

Informacja dla studentów fakultetu


Metody rozpoznawania płodności. Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego I semestr (2017/2018 r.)

Miejsce: Klinika Ginekologii, Kopernika 23, mała sala wykładowa
Grupa seminaryjna: 20 osób - podzielona na dwie grupy ćwiczeniowe - po 10 osób
Kolejna grupa seminaryjna w II semestrze również z podziałem po 10 osób
Zapisy przez USOS
Informacje bieżące na zajęciach lub przez pocztę CMUJ.fakultet.MRP@gmail.com
lek. med. Anna Misztal-Dwojak

PLAN ZAJĘĆ

1. Anatomia układu płciowego męskiego i żeńskiego. Regulacja hormonalna cyklu miesiączkowego.

dokładne data wkrótce – prowadzący lek. med. Anna Misztal-Dwojak ( 2 godziny - SEMINARIUM )

2 . Fazy cyklu miesiączkowego i wskaźniki płodności w cyklu. Historia metod naturalnego planowania rodziny. Sytuacja z zakresu NPR na świecie i w Polsce.

dokładne data wkrótce - prowadzący lek. med. Anna Misztal-Dwojak ( 2 godziny – SEMINARIUM ).

3 . Metod angielska podwójnego sprawdzenia- reguły interpretacji objawów płodności. Cykle w wieku rozrodczym- reguły typowe.

dokładne data wkrótce – prowadzący dr Ewa Dybowska ( 2 godziny - SEMINARIUM ) .

4. Interpretacja kart cykli typowych.

dokładne data wkrótce – prowadzący lek. med. Anna Misztal-Dwojak , dr Ewa Dybowska ( 2 x 2 godziny - ĆWICZENIA ) .

5. Zalety i trudności stosowania metod rozpoznawania płodności. Efektywność metod rozpoznawania płodności. Technologie wspomagające MRP.

dokładne data wkrótce – prowadzący lek. med. Anna Misztal-Dwojak ( 2 godziny - SEMINARIUM ) .

6. Najczęstsze zaburzenia cyklu miesiączkowego- profilaktyka i leczenie. Zmniejszona płodność i niepłodność.

dokładne data wkrótce – prowadzący lek. med. Maria Szczawińska ( 2 godziny - SEMINARIUM ) .

7. NaProtechnology. Opieka przedkoncepcyjna.

dokładne data wkrótce – prowadzący lek. med. Maria Szczawińska ( 2 godziny - SEMINARIUM ) .

8. Karmienie piersią i laktacyjna niepłodność poporodowa (LAM).

dokładne data wkrótce – prowadzący mgr Ewa Podhorecka ( 2 godziny - SEMINARIUM ) .

9. Antykoncepcja.

dokładne data wkrótce – prowadzący lek. med. Maria Szczawińska ( 2 godziny - SEMINARIUM ) .

10. Interpretacja wskaźników płodności w sytuacjach szczególnych- po odstawieniu tabletki antykoncepcyjnej. Interpretacja kart cykli po odstawieniu tabletki antykoncepcyjnej oraz cykli nietypowych.

dokładne data wkrótce – prowadzący lek. med. Anna Misztal-Dwojak , dr Ewa Dybowska ( 2 x 2 godziny - ĆWICZENIA ) .

11. Okres dojrzewania. Przekwitanie- perimenopauza, andropauza.

dokładne data wkrótce – prowadzący lek. Barbara Kwiecińska-Czaplińska ( 2 godziny - SEMINARIUM ) .

12. Interpretacja kart cykli w premenopauzie. Interpretacja kart cykli po porodzie.

dokładne data wkrótce – prowadzący lek. med. Anna Misztal-Dwojak , dr Ewa Dybowska ( 2 x 2 godziny - ĆWICZENIA ) .

13. Choroby przenoszone drogą płciową. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych. Aktualny stan badań w Polsce i na świecie.

dokładne data wkrótce – prowadzący lek. med. Anna Misztal-Dwojak ( 2 godziny - SEMINARIUM ) .

14. Interpretacje kart cykli.

dokładne data wkrótce – prowadzący lek. med. Anna Misztal-Dwojak , dr Ewa Dybowska ( 2 x 2 godziny - ĆWICZENIA ) .

15. Możliwość podejścia do egzaminu I stopnia na nauczyciela metod rozpoznawania płodności.

dokładne data wkrótce – prowadzący lek. med. Anna Misztal-Dwojak , dr Ewa Dybowska ( 2 x 2 godziny - ĆWICZENIA ) .


Opiekunowie:
Klinika Ginekologii CMUJ Prof. dr hab. med. Antoni Basta,
PSNNPR lek. med. Anna Misztal-Dwojak,
lek. med. Maria Szczawińska , dr Ewa Dybowska,
mgr Iwona Koprowska

Fakultet Metody Rozpoznawania Płodności ma na celu przybliżenie studentom metod rozpoznawania płodności, zasad użytkowania we własnej praktyce, jak i przydatność w diagnostyce lekarskiej, uwzględniając najnowsze postępy w ginekologii i położnictwie . Podstawowym założeniem spotkań jest zapoznanie się z fizjologią cyklu kobiety i wskaźnikami płodności, ich obserwacją, interpretacją kart cykli o przebiegu typowym, jak i w sytuacjach szczególnych ( laktacja , menopauza ) . Fakultet zawiera program kursu użytkownika i nauczyciela metody angielskiej, tj. metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. Tematyka fakultetu obejmuje również diagnostykę zaburzeń cyklu , podstawy diagnostyki niepłodności . Poruszona zostanie problematyka opieki prekoncepcyjnej , karmienia piersią i przekwitania . Zajęcia będą miały formę zarówno wykładów , jak i ćwiczeń ( karty obserwacji cykli ).
Fakultet stwarza możliwość podejścia do egzaminu I stopnia na nauczyciela metod rozpoznawania płodności .
Ilość godzin: 30
Ilość spotkań: 10
Czas realizacji: I semestr

Tematyka:

1. Anatomia układu płciowego męskiego i żeńskiego. Regulacja hormonalna cyklu miesiączkowego. Fazy cyklu miesiączkowego i wskaźniki płodności w cyklu.

2. Historia metod naturalnego planowania rodziny. Sytuacja z zakresu NPR na świecie i w Polsce. Metod angielska podwójnego sprawdzenia- reguły interpretacji objawów płodności. Cykle w wieku rozrodczym- reguły typowe.

3. Zalety i trudności stosowania metod rozpoznawania płodności. Efektywność metod rozpoznawania płodności. Interpretacja kart cykli typowych.

4. Antykoncepcja. Interpretacja wskaźników płodności w sytuacjach szczególnych- po odstawieniu tabletki antykoncepcyjnej.

5. Najczęstsze zaburzenia cyklu miesiączkowego- profilaktyka i leczenie. Zmniejszona płodność i niepłodność. NaProtechnology.

6. Opieka przedkoncepcyjna. Karmienie piersią i laktacyjna niepłodność poporodowa (LAM). Interpretacja kart cykli po porodzie.

7. Okres dojrzewania. Przekwitanie- perimenopauza, andropauza. Interpretacja kart cykli w premenopauzie.

8. Choroby przenoszone droga płciową. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych. Aktualny stan badań w Polsce i na świecie.

9. Technologie wspomagające MRP. Interpretacje kart cykli.

10. Możliwość podejścia do egzaminu I stopnia na nauczyciela metod rozpoznawania płodności.

Kontakt : Koordynator: lek. med.
Anna Misztal-Dwojak – CMUJ.fakultet.MRP@gmail.com